«ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΧΕΛΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 094185689
Δ.Ο.Υ.: Γ’ Πατρών (Β’, Γ’ Πατρών, Κάτω Αχαΐας)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Τυροκομία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26930-91140, 26930-91141
ΦΑΞ: 26930-91142
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σανταμέρι Αχαΐας
Τ.Κ.: 25200
MAIL: info@chelmos.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 36669716000